Атестація з української мови

для осіб, які претендують на вступ на державну службу

      У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» та враховуючи, що Національний університет «Львівська політехніка» включено до переліку уповноважених вищих навчальних закладів для проведення такої атестації, Львівська політехніка надає платні послуги з проведення атестації з української мови та видачі за її результатами посвідчення.
      Атестація – це оцінювання рівня вільного володіння державною мовою особами, які претендують обійняти посаду у державній службі, відповідно до вимог, щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей.

Атестація складається з усної та письмової частини

Атестація у письмовій формі включає:

writing

- письмове завдання з використанням технологій тестування;
- письмовий переказ тексту з фахових питань.

Атестація в усній формі включає:

speaking

- ділову розмову за визначеним сценарієм;
- повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається наступного дня. За результатами оцінки письмового й усного етапів атестаційна комісія ухвалює рішення щодо видачі посвідчення про вільне володіння державною мовою кожного учасника атестації. Посвідчення діє безстроково.

Тривалість атестації

Тривалість виконання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин.

Атестація в усній формі розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

Зразки тестових завдань, текстів для переказу, тем повідомлення-презентації та сценаріїв для проведення атестації доступні за посиланням (сайт Національного агентства україни з питань державної служби).

Організація реєстрації

Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, має ознайомитись з Порядком атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Особа, яка претендує на посаду у державній службі, особисто подає заяву встановленого зразка про участь в атестації, щодо вільного володіння державною мовою або надсилає скановану заяву до деканату післядипломної освіти ННІ АПО на адресу atestatsiia.lpnu@gmail.com. До заяви учасник атестації додає копію паспорта та копію квитанції про сплату вартості послуги. Приймання заяв на участь в атестації припиняється за один робочий день до дня атестації.

Результати атестації будуть оприлюднені на наступний день до 15 год. шляхом розміщення протоколу засідання атестаційної комісії на сторінці деканату післядипломної освіти ННІ АПО.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).

Особа, яка має право на отримання посвідчення про вільне володіння державною мовою без атестації, особисто подає заяву відповідного зразка і надає копію паспорта, копію документа державного зразка про загальну середню освіту або диплома з відповідним додатком, забезпечує звірку копій наданих документів з їх оригіналами, та оплачує вартість виготовлення посвідчення у розмірі 140 грн.

piggy-bank

Вартість проходження тестування становить 1300 грн.

Адреса

вул. Митрополита Андрея 5, IV-й н.к. НУ"ЛП", кім. 10